MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport

Elérhetőség:

Pázmány P. stny. 1/A,
H-1117 Budapest,
tel: +3613722524
fax: +3613722509

Cikk, borítókép és interjú a légköri részecskék kiülepedésének kaotikus vonásairól

2019. július 16.

A Chaos folyóirat júliusi számában jelent meg Haszpra Tímea "Intricate features in the lifetime and deposition of atmospheric aerosol particles" című cikke, mely az "Editor's Pick/Featured" válogatásba is bekerült, valamint a cikk egyik ábráját a Chaos 2019. júliusi számának borítóképévé választották.

A cikk által feldolgozott kutatásból interjú is készült az American Institute of Physics (AIP) Publishing számára. Ebben szó esik az aeroszol részecskék légköri terjedésének kaotikus voltát középiskolás tanulóknak bemutató RePLaT-Chaos számítógépes "játék"-ról is. Az interjú részeit több másik ismeretterjesztő fórum is átvette, a teljesség igénye nélkül ezek közül egy válogatás: Phys.org, EurekAlert!, Cosmos - The Science of Everything, Real Clear Science, Chemical Market News - Daily Source of Chemical Industry News, Agenparl - L'informazione independente, Long Room.

Új megközelítés az átbillenési folyamatok értelmezésében

2019. június 19.

Napjainkban egyre nagyobb figyelem irányul az időben változó tulajdonságú rendszerekre, melyek adott jellegű viselkedésből az idő múlásával drámaian más típusú viselkedésbe válthatnak át. Az ilyen átbillenési (tipping) jelenségek kapcsán Kutatócsoportunk vezetője, Kaszás Bálint fizikus hallgatóval és az Oldenburgi Egyetem professzorával, Ulrike Feudellel kimutatta, hogy minden esetben érdemes az átbillenést valószínűségi szempontból vizsgálni. Eredményeikről a Scientific Reportsban számoltak be, s erről hírt adott az MTA és az ELTE honlapja is.

Világjáró vulkáni hamufelhők változó klímánkban

2019. március 7.

Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelem kíséri a nagyobb vulkánkitöréseket, vagy éppen ipari balesetek okozta szennyeződések terjedését, melyek nemcsak a forrás közelében szóródnak szét, veszélyeztetve a helyi környezetet, hanem a Föld távolabbi pontjaira is eljuthatnak, felhalmozódhatnak, így különösen fontos terjedésük megismerése. Ugyanakkor az is lényegi kérdés, hogy a terjedésben a változó éghajlat milyen szerepet játszik. Erre a kérdésre kereste a választ csoportunk két tagja, Haszpra Tímea és Herein Mátyás. Kutatásaik eredményét a Nature leánylapjában, a Scientific Reports-ban publikálták. A kutatás összefoglalója megtalálható az ELTE honlapján, melyet az Origo is leközölt.

Ünnepi szeminárium

2018. december 28.

Tradicionális Ünnepi Statisztikus Fizikai Szemináriumunkat idén december 28.-án tartjuk az itt látható Programmal.

Posztdoktori pályázatot nyert Drótos Gábor Spanyolországban

2018. december 3.

A Baleár-szigetek kormányának "Margalida Comas" 2 éves posztdoktori pályázatát nyerte el együttműködő tagunk, Drótos Gábor. A Baleár-szigeteki Egyetemen működő Interdiszciplináris Fizika és Komplex Rendszerek Intézetében (IFISC) Cristóbal López további témavezetésével fogja folytatni az óceáni és légköri transzportfolyamatok alaposabb elméleti megértését célzó vizsgálatait.

Búcsú Niedermayer Ferenctől

2018. augusztus 12.

Életének 73. évében. 2018. augusztus 12-én elhunyt Niedermayer Ferenc fizikus, egyetemi tanár, aki berni állása elfogadása előtt kutatócsoportunk tagja volt több mint két évtizeden keresztül (1968 és 1990 között). A fizika számos területére kiterjedő tudását mindig kész volt baráti módon megosztani kollégáival. Külföldre távozása után is aktív kapcsolatot tartott fenn csoportunk tagjaival. Emlékét megőrizzük! A Fizinfón megjelent megemlékezés. Megemlékezés a CERN Courier-ban.

Nyertes kutatási pályázatok az Új Nemzeti Kiválóság Programban

2018. augusztus 9.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíját kapta Haszpra Tímea ("Éghajlatváltozás vizsgálata sokaságalapú megközelítésben") és Vincze Miklós ("Óceáni nehézségi hullámrezonanciák kísérleti és numerikus vizsgálata"), valamint Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjat kapott a kutatócsoporttal együttműködésben dolgozó Kaszás Bálint (fizikus MSc, "Csúszó paraméterű fizikai rendszerek vizsgálata alacsony és magas dimenziós modellekben").

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat kapott Vincze Miklós

2018. június 28.

A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíjában részesült Vincze Miklós "Környezeti áramlástani és klímadinamikai folyamatok vizsgálata laboratóriumi léptékben" című pályázatával. A díjazott a Kármán-laboratórium környezeti áramlástani minimálmodelljeiben az óceáni belső hullámok fizikáját és a Drake-átjáró kinyílásának klimatológiai hatását vizsgálja majd.

Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérmet kapott Haszpra Tímea

2018. március 23.

A Meteorológiai Világnapon Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérmet kapott Haszpra Tímea a szennyezőanyagok terjedésének vizsgálatában végzett munkájáért, melyben sikeresen ötvözi a numerikus prognosztika elméleti (káoszelmélet) és gyakorlati (numerikus modellezés és ensemble előrejelzések) aspektusait.

Ünnepi szeminárium

2017. december 20.

Tradicionális Ünnepi Statisztikus Fizikai Szemináriumunkat idén december 29.-én tartjuk az itt látható Programmal.

Vincze Miklós Junior Prima díjas

2017. november 25.

Tíz fiatal tudóst tüntettek ki Junior Prima díjjal a Magyar Tudományos Akadémián, köztük Vincze Miklóst, aki a "földtudományok" kategóriában részesülhetett az elismerésben. Részletek itt.

ACHT2017 workshop

2017. szeptember 20-22.

Csoportunk a Wigner RMI Elméleti Fizikai Osztályával és az ELTE Atomfizikai Tanszékével közösen 2017. szeptember 20. és 22. között Zalakaroson szervezte meg az MTA támogatásával az "Austria-Croatia-Hungary Triangle" műhelysorozat 10. rendezvényét, melynek célja, hogy doktoranduszok és fiatal posztdoktori kutatók intenzív bevonásával évente bemutatásra kerüljenek a részecskefizika-szakterülethez köthető és a kvantumtérelmélet funkcionális módszereinek alkalmazásával elért legújabb eredmények. Az előadások megtalálhatók a rendezvény honlapján: http://hector.elte.hu/zalakaros17.

Nyertes kutatási pályázatok

2017. július 10.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) felfedező kutatások programja keretében kutatócsoportunk tagjai vezetőként vagy résztvevőként két fiatal kutatói témapályázatot:

Haszpra Tímea: Az éghajlatváltozás hatása légköri terjedési folyamatokra - dinamikai megközelítés (F124256)
Vincze Miklós Pál: Nagyléptékű környezeti áramlási és klímadinamikai folyamatok kísérleti vizsgálata (F125024)

és egy kutatói kezdeményezésű pályázatot:

Tél Tamás: Sokaságmegközelítés a klímadinamikában és nemegyensúlyi folyamatokban (K125171)

nyertek.

Posztdoktori kiválósági ösztöndíjat kap Herein Mátyás

2017. július 10.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) posztdoktori kiválósági ösztöndíjprogramja keretében Herein Mátyás pályázatának támogatásáról döntöttek. A kutatási program 2017. októberétől 3 éven keresztül tart. Részletek itt.

Johns Hopkins Workshop a Standard Modellen túli fizikáról az ELTE-n

2017. július 3-6.

A csoport tagjai, Cynolter Gábor és Katz Sándor Csáki Csabával (Cornell Egyetem, USA) közösen szervezték meg 2017. július 3. és 6. között a 41. "The Johns Hopkins Workshop on Current Problems in Particle Theory" című rendezvényt az ELTE Lágymányosi kampuszán. Az idei workshop alcíme "Beyond the Standard Model — Exploring the Frontier" volt. A nemzetközileg elismert előadók a világ minden tájáról érkeztek, és az előadások mellett elegendő idő maradt a személyes diszkussziókra is. A résztvevők listája, részletes program és az előadások megtalálhatók a rendezvény honlapján. A sikeres sorozat 2018-as állomása Firenzében kerül megrendezésre.

FWF pályázatot nyert Eisler Viktor

2017. június 25.

Az osztrák FWF kutatási alap (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) 45 hónapos pályázatát nyerte el Eisler Viktor. Ennek keretében a Graz-i Egyetem Elméleti Fizika Intézetében az egyensúlytól távoli kvantumrendszerek stacionárius állapotaival és az azokra jellemző korrelációkkal kapcsolatos munkáját folytatja tovább.

Rácz Zoltán az MTA emeritus kutatója

2017. június 12.

A Kutatócsoportunkban eltöltött több évtizedes eredményes munkája elismeréseként Rácz Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia emeritus kutatója címet nyerte el. A címet, az MTA elnökének javaslatára, a Támogatott Kutatócsoportok Irodája igazgatója adományozta.

Rácz Zoltán az MTA Fizikai Tudományok Osztályának elnöke

2017. május 31.

Az MTA 188. közgyűlését követő tisztújítások során a Fizikai Tudományok Osztályán a következő három évre Rácz Zoltánt választották elnöknek.

Sajtóvisszhang a Scientific Reports közleményekre

2017. március-július

A két márciusban megjelent Scientific Reports publikáció eredményeire a magyarországi média is felfigyelt. Három TV-műsor, két rádióadás és több nyomtatott és online cikk foglalkozott az eredményekkel. Ezek közül egy (a teljesség igénye nélküli) válogatás:

- MTA honlap (2017. április 4)
- Index.hu tudomány rovat (2017. március 24)
- Magyar Nemzet tudomány rovat (2014. március 24)
- Magyar Idők (2017. április 6)
- Szigma: A holnap világa (Inforádió, 2017. március 28)
- Kossuth rádió Trend-idők (Kossuth rádió, 2017 május 5)
- Kék bolygó (M1, Duna TV, 2017. május 1.)
- Minden tudás (M1, Duna TV, 2017. május 5)
- Tudós társaság (M5 TV, 2017. július 24)

Két Scientific Reports 3 napon belül

2017. március 21., 23.

Kutatócsoportunk tagjai két olyan közleménynek is szerzői, melyek egymás után, 3 napon belül jelentek meg a Scientific Reportsban, a Nature testvérlapjában. Noha az első kísérleti, a második elméleti jellegű munka, közös bennük, hogy a klímaváltozás tudományosan helyes statisztikus megközelítését célozzák. Az első ráadásul tudomásunk szerint az legelső olyan, laborasztalon végzett kísérlet, mely a klímaváltozás lényeges fizikai vonásait visszaadja.

Kutatócsoporti megbízás újabb 5 évre

2017. március 3.

A 2016-ban kiírt pályázat eredményeként az MTA elnöke újabb 5 évre biztosítja Kutatócsoportunk működését: 2017. július 1-től 2022. június 30-ig [mta.hu]. A benyújtott pályázati tervvel összhangban a Kutatócsoport vezetését a ciklus első szakaszában Tél Tamás, a másodikban Katz Sándor végzi majd.

A mallorcai IFISC posztdoktori pályázatát nyerte el Drótos Gábor

2017. február 1.

A Baleár-szigeteki Egyetemen működő Interdiszciplináris Fizika és Komplex Rendszerek Intézete (IFISC) 1 éves posztdoktori pályázatát nyerte el Drótos Gábor, amelynek során környezeti áramlások és bennük sodródó részecskék dinamikájával fog foglalkozni. A pályázat 1 további évvel meghosszabbítható.

Ünnepi szeminárium

2016. december 20.

Tradicionális Ünnepi Statisztikus Fizikai Szemináriumunkat idén december 29.-én tartjuk az itt látható Programmal.

Vendégkutatói meghívást kapott Drótos Gábor a Meteorológiai Max Planck Intézetbe

2016. november 7.

A kutatócsoportban folyó, a klíma sokaságos megközelítése terén végzett munka kapcsán Drótos Gábor 3 hónapos vendégkutatói meghívást kapott a hamburgi Meteorológiai Max Planck Intézetbe, ahol napjaink egyik legfejlettebb klímamodelljét vizsgálhatja.

Posztdoktori kiválósági ösztöndíjat kap Haszpra Tímea

2016. július 26.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) posztdoktori kiválósági ösztöndíjprogramja keretében Haszpra Tímea pályázatának támogatásáról döntöttek. A kutatási program 2016. októberétől 3 éven keresztül tart. Részletek itt.

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat kapott Haszpra Tímea

2016. július 6.

A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíjában részesült Haszpra Tímea "Az éghajlatváltozás hatása a légköri szennyeződések terjedésére – fizikai megközelítés" című pályázatával. A díjazott egy lagrange-i terjedési modell segítségével fogja vizsgálni, hogy változó éghajlati viszonyok mellett hogyan módosulnak a nagyskálájú légköri terjedési folyamatok sajátosságai.

Búcsú Nagy Károlytól

2016. július 5.

Életének 90. évében. 2016. július 4-én elhunyt Nagy Károly Széchenyi-díjas fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki kutatócsoportunk vezetője volt több mint három évtizeden keresztül (1968 és 1999 között). Neki köszönhető a szabad, alkotó légkör, mely a nehéz időkben is csoportunk jellegzetessége volt. Visszavonulása után is gondoskodó figyelemmel kísérte a csoport fejlődését. Emlékét megőrizzük! Rácz Zoltán emlékezése.

A Róna Zsigmond Alapítvány díját kapta Haszpra Tímea

2016. május 24.

A Magyar Meteorológia Társaság Róna Zsigmond Alapítványának díját, melyet pályakezdő meteorológusoknak kaphatnak, idén tudományos tevékenységével Haszpra Tímea nyerte el.

Hamburgi kutatói ösztöndíjat nyert Herein Mátyás

2016. április 20.

A Hamburgi Egyetem (Universität Hamburg, Center for Earth System Research and Sustainability) féléves kutatói ösztöndíját nyerte el Herein Mátyás, aki Valerio Lucarini professzor vezetésével fogja vizsgálni a klímadinamika egy új megközelítését. Részletek itt.

Tél Tamás Széchenyi-díjas

2016. március 15.

Kutatócsoportunk vezetője, Tél Tamás a nem-egyensúlyi statisztikus fizika területén elért, a káoszelmélet és a környezeti áramlások kutatásával, illetve gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos eredményei elismeréseként vehette át a Széchenyi-díjat. Részletek itt.

Újabb EuHIT-pályázat

2016. február 15.

A tizedik alkalommal meghirdetett European High Performance Infrastructures in Turbulence (EuHIT) program keretében elfogadták a Vincze Miklós részvételével benyújtott “Szélnyírás-rezonanciák és mélyóceáni energiatranszport" című kísérleti kutatási tervet arra, hogy Európa legnagyobb forgó áramlástani kísérleti berendezésén, a Grenoble-i LEGI Coriolis platformján folytathassanak vizsgálatokat. Erre először nyílik lehetősége magyar kutatónak. Részletek itt.

Hír az MTA honlapján

2016. február 5.

Ünnepi szeminárium

2015. december 18.

Tradicionális Ünnepi Statisztikus Fizikai Szemináriumunkat idén december 29.-én tartjuk az itt látható Programmal.

Klímamotivált fizikai problémák ülésszak

2015. november 11.

Az MTA Fizikai és Földtudományok osztálya tudományos űlést rendez a fenti témában, melyen Kutatócsoportunk több tagja is szerepel.
Motiváció Program

Lise Meitner posztdoktori ösztöndíjat kapott Eisler Viktor

2015. szeptember 1.

Az osztrák kutatási alap Lise Meitner Program posztdoktori alkalmazását nyerte el Eisler Viktor. Ennek keretében a Graz-i Egyetem Elméleti Fizika Intézetében az egyensúlytól távoli kvantumrendszerek stacionárius állapotaival és az azokra jellemző korrelációkkal foglalkozik. Kint tartózkodása alatt Kutatócsoportunkból illetmény nélküli szabadságon van.

EuHIT pályázatot nyert Vincze Miklós

2015. július 9.

A hetedízben meghirdetett European High Performance Infrastructures in Turbulence (EuHIT) program keretében Vincze Miklós "Extrémek egy változó klímában laboratóriumi megközelítésből" témájú kutatási tervének támogatásáról döntöttek.

Az EuHIT támogatás segítségével a kutató lehetőséget kap arra, hogy kiváló felszereltségű európai áramlástani laboratóriumokban folytathasson méréseket. Részletek itt.

Környezetvédelmi díjat kapott Vincze Miklós

2015. június 11.

A jelenleg alkalmazott időjárás- és klíma-előrejelzési modellek pontosításában elért eredményeiért az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjában részesült Vincze Miklós. A díjazott egy viszonylag egyszerű berendezés alkalmazásával laboratóriumi méréseket végez, amelyek alapján a jelenleg alkalmazott időjárás- és klíma-előrejelzési modellek pontosítására nyílik lehetőség. Részletek itt.

Vendégkutatói pályázatot nyert Ulrike Feudel professzor asszony

2015. május 29.

Az MTA negyedszerre meghirdetett vendégkutatói pályázatának támogatásával három hónapot tölt kutatócsoportunkban az Oldenburgi Egyetem Tengerkémiai- és Biológiai Intézete professzora. A 2015 július 22 és október 22 közötti időszakban a nemlineáris dinamikai rendszerekben átmeneteit tanulmányozza majd folyamatos paraméterváltozás esetén.

A cél, hogy a dinamikai rendszerek hagyományos elmeletét kiterjessze tetszőleges időfüggés esetére is, s ezzel hozzájárulhasson a hirtelen bekövetkező klimatikus állapotváltozások előrejelzéséhez. Részletek itt.

Rácz Zoltán Széchenyi-díjas

2015. március 15.

Rácz Zoltán kutatóprofesszor az egyensúlytól távoli jelenségek statisztikus leírásában elért, nemzetközileg is elismert kiemelkedő tudományos eredményei, valamint kimagasló oktatómunkája elismeréseként vehette át a Széchenyi-díjat. Részletek itt.

Ünnepi szeminárium

2014. december 29.

Ismét megrendezésre került a hagyományos, évente tartott "Ünnepi statisztikus fizikai szemináriumunk".

Program

Eisler Viktor (MTA-ELTE): Entanglement negativity far from equilibrium
Halász Gábor (Oxford U.): Topológiai rendezettség észlelése egyszerűsített összefonódottság-mérték segítségével
Asbóth János (MTA Wigner FK SzFI): Topologikusan védett állapotok - A kvantumos Hall-effektustól a kvantumos bolyongásig
Meszéna Balázs (Leiden U.): Kvantum kritikus fermionok térelmélete
Haszpra Tímea (MTA-ELTE): Topológikus entrópia - A szabad légkör állapotának egy Lagrange-i mérőszáma
Vincze Miklós (MTA-ELTE és Brandenburg UT): Önfenntartó palacsintaörvények és belső hullámok rétegzett folyadékokban
Bódai Tamás (Hamburg U.): "Heavy-tailed" extrémek előrejelezhetősége
Ódor Gergely (MIT): Agyhálózat feltérképezése az MIT-n és modellezése Budapesten
Rácz Miklós (UC Berkeley): From trees to seeds - On the inference of the seed from large random trees

Környezetvédelmi díjat kapott Haszpra Tímea

2014. június 11.

A légszennyező anyagok sodródásának fizikáját vizsgáló kutatásaiért az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjában részesült Haszpra Tímea. Egy általa kifejlesztett leírásmód segítségével az aeroszol részecskék sodródását vizsgálta, különös tekintettel a vulkánkitörésekkor a légkörbe kerülő apró hamuszemcsék terjedésére. Részletek itt.

MTA posztdoktori ösztöndíjat kapott Vincze Miklós

2014. április 3.

Magyar Tudományos Akadémia Posztdoktori Kutatói Programjának keretében kétéves ösztöndíjat kapott Kutatócsoportunkba Vincze Miklós a "Környezeti és klímadinamikai folyamatok laboratóriumi modellezése" témakörben. Részletek itt.

Herein Mátyás Agocs-díjat kapott

2014. március 15.

Herein Mátyás "Az endoterm fázisátmenet és geometria hatása a földköpeny-konvekció numerikus modelljeiben" c. PhD értekezésért az amerikai William B. & Elizabeth Agocs Geophysical Research Fund (Lehigh Valley Community Foundation, USA) Agocs díjában részesült. Részletek itt.

Lendület pályázatot nyert Bajnok Zoltán és Takács Gábor

2012. május 31.

Mindkét kutatónk új kutatócsoportot alakíthat a Lendület program keretén belül. Bajnok Zoltán a "Holográfia és a mérték/gravitácó dualitás" kutatására a MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézetében, Takács Gábor pedig "A kondenzált anyagok statisztikus mező elmélete" témakörben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Részeletek itt.