MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport

Elérhetőség:

Pázmány P. stny. 1/A,
H-1117 Budapest,
tel: +3613722524
fax: +3613722509

Ünnepi szeminárium

2016. december 20.

Tradicionális Ünnepi Statisztikus Fizikai Szemináriumunkat idén december 29.-én tartjuk az itt látható Programmal.

Posztdoktori kiválósági ösztöndíjat kap Haszpra Tímea

2016. július 26.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) posztdoktori kiválósági ösztöndíjprogramja keretében Haszpra Tímea pályázatának támogatásáról döntöttek. A kutatási program 2016. októberétől 3 éven keresztül tart. Részletek itt.

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat kapott Haszpra Tímea

2016. július 6.

A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíjában részesült Haszpra Tímea "Az éghajlatváltozás hatása a légköri szennyeződések terjedésére – fizikai megközelítés" című pályázatával. A díjazott egy lagrange-i terjedési modell segítségével fogja vizsgálni, hogy változó éghajlati viszonyok mellett hogyan módosulnak a nagyskálájú légköri terjedési folyamatok sajátosságai.

Búcsú Nagy Károlytól

2016. július 5.

Életének 90. évében. 2016. július 4-én elhunyt Nagy Károly Széchenyi-díjas fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki kutatócsoportunk vezetője volt több mint három évtizeden keresztül (1968 és 1999 között). Neki köszönhető a szabad, alkotó légkör, mely a nehéz időkben is csoportunk jellegzetessége volt. Visszavonulása után is gondoskodó figyelemmel kísérte a csoport fejlődését. Emlékét megőrizzük! Rácz Zoltán emlékezése.

A Róna Zsigmond Alapítvány díját kapta Haszpra Tímea

2016. május 24.

A Magyar Meteorológia Társaság Róna Zsigmond Alapítványának díját, melyet pályakezdő meteorológusoknak kaphatnak, idén tudományos tevékenységével Haszpra Tímea nyerte el.

Hamburgi kutatói ösztöndíjat nyert Herein Mátyás

2016. április 20.

A Hamburgi Egyetem (Universität Hamburg, Center for Earth System Research and Sustainability) féléves kutatói ösztöndíját nyerte el Herein Mátyás, aki Valerio Lucarini professzor vezetésével fogja vizsgálni a klímadinamika egy új megközelítését. Részletek itt.

Tél Tamás Széchenyi-díjas

2016. március 15.

Kutatócsoportunk vezetője, Tél Tamás a nem-egyensúlyi statisztikus fizika területén elért, a káoszelmélet és a környezeti áramlások kutatásával, illetve gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos eredményei elismeréseként vehette át a Széchenyi-díjat. Részletek itt.

Újabb EuHIT-pályázat

2016. február 15.

A tizedik alkalommal meghirdetett European High Performance Infrastructures in Turbulence (EuHIT) program keretében elfogadták a Vincze Miklós részvételével benyújtott “Szélnyírás-rezonanciák és mélyóceáni energiatranszport" című kísérleti kutatási tervet arra, hogy Európa legnagyobb forgó áramlástani kísérleti berendezésén, a Grenoble-i LEGI Coriolis platformján folytathassanak vizsgálatokat. Erre először nyílik lehetősége magyar kutatónak. Részletek itt.

Hír az MTA honlapján

2016. február 5.

Ünnepi szeminárium

2015. december 18.

Tradicionális Ünnepi Statisztikus Fizikai Szemináriumunkat idén december 29.-én tartjuk az itt látható Programmal.

Klímamotivált fizikai problémák ülésszak

2015. november 11.

Az MTA Fizikai és Földtudományok osztálya tudományos űlést rendez a fenti témában, melyen Kutatócsoportunk több tagja is szerepel.
Motiváció Program

Lise Meitner posztdoktori ösztöndíjat kapott Eisler Viktor

2015. szeptember 1.

Az osztrák kutatási alap Lise Meitner Program posztdoktori alkalmazását nyerte el Eisler Viktor. Ennek keretében a Graz-i Egyetem Elméleti Fizika Intézetében az egyensúlytól távoli kvantumrendszerek stacionárius állapotaival és az azokra jellemző korrelációkkal foglalkozik. Kint tartózkodása alatt Kutatócsoportunkból illetmény nélküli szabadságon van.

EuHIT pályázatot nyert Vincze Miklós

2015. július 9.

A hetedízben meghirdetett European High Performance Infrastructures in Turbulence (EuHIT) program keretében Vincze Miklós "Extrémek egy változó klímában laboratóriumi megközelítésből" témájú kutatási tervének támogatásáról döntöttek.

Az EuHIT támogatás segítségével a kutató lehetőséget kap arra, hogy kiváló felszereltségű európai áramlástani laboratóriumokban folytathasson méréseket. Részletek itt.

Környezetvédelmi díjat kapott Vincze Miklós

2015. június 11.

A jelenleg alkalmazott időjárás- és klíma-előrejelzési modellek pontosításában elért eredményeiért az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjában részesült Vincze Miklós. A díjazott egy viszonylag egyszerű berendezés alkalmazásával laboratóriumi méréseket végez, amelyek alapján a jelenleg alkalmazott időjárás- és klíma-előrejelzési modellek pontosítására nyílik lehetőség. Részletek itt.

Vendégkutatói pályázatot nyert Ulrike Feudel professzor asszony

2015. május 29.

Az MTA negyedszerre meghirdetett vendégkutatói pályázatának támogatásával három hónapot tölt kutatócsoportunkban az Oldenburgi Egyetem Tengerkémiai- és Biológiai Intézete professzora. A 2015 július 22 és október 22 közötti időszakban a nemlineáris dinamikai rendszerekben átmeneteit tanulmányozza majd folyamatos paraméterváltozás esetén.

A cél, hogy a dinamikai rendszerek hagyományos elmeletét kiterjessze tetszőleges időfüggés esetére is, s ezzel hozzájárulhasson a hirtelen bekövetkező klimatikus állapotváltozások előrejelzéséhez. Részletek itt.

Rácz Zoltán Széchenyi-díjas

2015. március 15.

Rácz Zoltán kutatóprofesszor az egyensúlytól távoli jelenségek statisztikus leírásában elért, nemzetközileg is elismert kiemelkedő tudományos eredményei, valamint kimagasló oktatómunkája elismeréseként vehette át a Széchenyi-díjat. Részletek itt.

Ünnepi szeminárium

2014. december 29.

Ismét megrendezésre került a hagyományos, évente tartott "Ünnepi statisztikus fizikai szemináriumunk".

Program

Eisler Viktor (MTA-ELTE): Entanglement negativity far from equilibrium
Halász Gábor (Oxford U.): Topológiai rendezettség észlelése egyszerűsített összefonódottság-mérték segítségével
Asbóth János (MTA Wigner FK SzFI): Topologikusan védett állapotok - A kvantumos Hall-effektustól a kvantumos bolyongásig
Meszéna Balázs (Leiden U.): Kvantum kritikus fermionok térelmélete
Haszpra Tímea (MTA-ELTE): Topológikus entrópia - A szabad légkör állapotának egy Lagrange-i mérőszáma
Vincze Miklós (MTA-ELTE és Brandenburg UT): Önfenntartó palacsintaörvények és belső hullámok rétegzett folyadékokban
Bódai Tamás (Hamburg U.): "Heavy-tailed" extrémek előrejelezhetősége
Ódor Gergely (MIT): Agyhálózat feltérképezése az MIT-n és modellezése Budapesten
Rácz Miklós (UC Berkeley): From trees to seeds - On the inference of the seed from large random trees

Környezetvédelmi díjat kapott Haszpra Tímea

2014. június 11.

A légszennyező anyagok sodródásának fizikáját vizsgáló kutatásaiért az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjában részesült Haszpra Tímea. Egy általa kifejlesztett leírásmód segítségével az aeroszol részecskék sodródását vizsgálta, különös tekintettel a vulkánkitörésekkor a légkörbe kerülő apró hamuszemcsék terjedésére. Részletek itt.

MTA posztdoktori ösztöndíjat kapott Vincze Miklós

2014. április 3.

Magyar Tudományos Akadémia Posztdoktori Kutatói Programjának keretében kétéves ösztöndíjat kapott Kutatócsoportunkba Vincze Miklós a "Környezeti és klímadinamikai folyamatok laboratóriumi modellezése" témakörben. Részletek itt.

Herein Mátyás Agocs-díjat kapott

2014. március 15.

Herein Mátyás "Az endoterm fázisátmenet és geometria hatása a földköpeny-konvekció numerikus modelljeiben" c. PhD értekezésért az amerikai William B. & Elizabeth Agocs Geophysical Research Fund (Lehigh Valley Community Foundation, USA) Agocs díjában részesült. Részletek itt.

Lendület pályázatot nyert Bajnok Zoltán és Takács Gábor

2012. május 31.

Mindkét kutatónk új kutatócsoportot alakíthat a Lendület program keretén belül. Bajnok Zoltán a "Holográfia és a mérték/gravitácó dualitás" kutatására a MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézetében, Takács Gábor pedig "A kondenzált anyagok statisztikus mező elmélete" témakörben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Részeletek itt.