Elektrodinamika


Irodalom: Nagy Károly, Elektrodinamika, Tankönyvkiadó.


Prezentációs anyagok

  1. Bevezetés
  2. Alapjelenségek
  3. Vektoranalí­zis
  4. Elektrosztatika
  5. Stacionárius töltésáramlás
  6. Mágnesség
  7. A Maxwell-egyenletek
  8. Elektromágneses sugárzás

Megjegyzés: fenti anyagok részben még változhatnak a továbbiakban, és feltehetoleg több hibát/elí­rást is tartalmaznak; elore is köszönöm mindazok együttmuködését, akik eme hibákra felhí­vják figyelmemet.