Elektrodinamika B


elmfiz2bf17ea
Ajánlott irodalom: Nagy Károly, Elektrodinamika, Tankönyvkiadó.Prezentációs anyagok

  1. Bevezetés
  2. Alapjelenségek
  3. Elektrosztatika
  4. Stacionárius töltésáramlás
  5. Mágnesség
  6. A Maxwell-egyenletek
  7. Elektromágneses sugárzás

Megjegyzés: fenti anyagok részben még változhatnak a továbbiakban, és feltehetoleg több hibát/elí­rást is tartalmaznak; elore is köszönöm mindazok együttmuködését, akik eme hibákra felhí­vják figyelmemet.